Tu sa nachádzajú albumy, ktoré sa delia na foto - kone, foto - psy, foto - príroda a foto - iné.

V ľavom hornom rohu sa nachádzajú galérie deliace sa na foto koní psov a iných fotografií.

Dole je zoznam všetkých fotografíí od koňských až po psov či iné kategórie.

 

Foto Kone

 

Foto Psy